Kapo (Mallica Reynolds) 'Coffee Mountain' 1984 Oil On Masonite Board, 16'' x 13''

Kapo (Mallica Reynolds) 
'Coffee Mountain' 1984
Oil On Masonite Board, 16'' x 13''