Kai Watson 'Vibrations' 2009 Oil On Canvas, 2' x 2' 6'

Kai Watson
'Vibrations' 2009 
Oil On Canvas, 2' x 2' 6'